Strona główna Jan Pyrek

Jan Pyrek

Jan Pyrek, burmistrz Jasła w latach: 1941r. – 15.09.1944r.

Urodzony w 1881 r. w Siedliskach koło Grybowa. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako student aktywnie uczestniczył w pracach Towarzystwa Szkoły Ludowej Koła Akademickiego w Krakowie. Jako działacz Towarzystwa „Młodość” przenosił prasę konspiracyjną na teren zaborów pruskiego i rosyjskiego. Współpracował z Wojciechem Korfantym i Hoffmanem na terenie Śląska.

Po ukończeniu studiów w 1906 r. został skierowany do pracy w Państwowym Gimnazjum w Jaśle. Po złożeniu egzaminu nauczycielskiego uczył języka polskiego oraz łaciny i greki. Brał udział w wojnie polsko—bolszewickiej 1920r. W 1936r. ze względu na stan zdrowia przeszedł na emeryturę. Po przejściu na emeryturę pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jaśle. Krótko pełnił funkcję dyrektora Gimnazjum Żeńskiego.

W okresie okupacji władze niemieckie po aresztowaniu pracowników Urzędu Miejskiego powierzyły mu funkcję burmistrza, którą sprawował do ewakuacji miasta 15 września 1944r.

W tym czasie wraz z pozostałymi pracownikami Magistratu starał się zapewnić mieszkańcom miasta jak najlepsze warunki do przeżycia w warunkach okupacji. Organizował zaopatrzenie w żywność rozdział kart zaopatrzenia oraz sprawne funkcjonowanie zakładów miejskich.

Prowadził dziennik, w którym dzień po dniu spisywał co działo się w okupowanym mieście. Niestety dziennik ten uległ zniszczeniu wraz z budynkiem Ratusza.

Po zakończeniu wojny pracował jako nauczyciel w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Jaśle.

Zmarł w 1954r. Spoczywa na starym cmentarzu w Jaśle.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania