Strona główna Jan Pyrek

Jan Pyrek

Jan Pyrek, burmistrz Jasła w latach: 1941r. – 15.09.1944r.

Urodzony w 1881 r. w Siedliskach koło Grybowa. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako student aktywnie uczestniczył w pracach Towarzystwa Szkoły Ludowej Koła Akademickiego w Krakowie. Jako działacz Towarzystwa „Młodość” przenosił prasę konspiracyjną na teren zaborów pruskiego i rosyjskiego. Współpracował z Wojciechem Korfantym i Hoffmanem na terenie Śląska.

Po ukończeniu studiów w 1906 r. został skierowany do pracy w Państwowym Gimnazjum w Jaśle. Po złożeniu egzaminu nauczycielskiego uczył języka polskiego oraz łaciny i greki. Brał udział w wojnie polsko—bolszewickiej 1920r. W 1936r. ze względu na stan zdrowia przeszedł na emeryturę. Po przejściu na emeryturę pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jaśle. Krótko pełnił funkcję dyrektora Gimnazjum Żeńskiego.

W okresie okupacji władze niemieckie po aresztowaniu pracowników Urzędu Miejskiego powierzyły mu funkcję burmistrza, którą sprawował do ewakuacji miasta 15 września 1944r.

W tym czasie wraz z pozostałymi pracownikami Magistratu starał się zapewnić mieszkańcom miasta jak najlepsze warunki do przeżycia w warunkach okupacji. Organizował zaopatrzenie w żywność rozdział kart zaopatrzenia oraz sprawne funkcjonowanie zakładów miejskich.

Prowadził dziennik, w którym dzień po dniu spisywał co działo się w okupowanym mieście. Niestety dziennik ten uległ zniszczeniu wraz z budynkiem Ratusza.

Po zakończeniu wojny pracował jako nauczyciel w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Jaśle.

Zmarł w 1954r. Spoczywa na starym cmentarzu w Jaśle.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content