Strona główna Jan Magnowski

Jan Magnowski

Urodził się w dniu 23 lipca 1928r. w Jazupolu w województwie stanisławowskim. Podczas okupacji ukończył w Jazupolu szkołę podstawową. W czerwcu 1944 r. wraz z rodziną uciekł do Rzeszowa. Powodem ucieczki jest obawa o bezpieczeństwo rodziny wobec mordów popełnianych przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej. We wrześniu po wyzwoleniu Rzeszowa rodzina Magnowskich wraca do Stanisławowa. Powrót do rodzinnego Jezupola okazuje się niemożliwy. Wobec zmiany granicy państwowej pomiędzy Polską i ZSRR rodzina Magnowskich decyduje się na wyjazd do Polski. Ostatecznie udaje im się znaleźć w Opolu wolne mieszkanie i osiąść na stałe. Pomimo skomplikowanej sytuacji materialnej rodziny, Jan Magnowski podejmuje naukę w II Gimnazjum i Liceum Męskim w Opolu. Po ukończeniu czwartej klasy gimnazjum w 1946r. podejmuje naukę w Liceum Pedagogicznym. Ukończywszy naukę w liceum pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Grudzicach, a następnie w Wójtowej Wsi. Społecznie opiekował się Spółdzielnią Uczniowską i Związkiem Młodzieży Polskiej. Po trzech latach pracy w oświacie podjął studia dzienne na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych — kierunek geografia. Studia ukończył w 1955 r.

Podjął pracę w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Komisji Planowania Gospodarczego w Opolu. W 1955 r. zawarł związek małżeński z Wandą Gawlik z Jasła. W związku z tym poprosił o przeniesienie do Jasła. W dniu 1 kwietnia 1956r. podjął pracę w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Komisji Planowania Gospodarczego w Jaśle.

W 1958 r. rezygnuje z pracy w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Podejmuje pracę w Szkole Podstawowej w Sobniowie.

W 1961r. Jan Magnowski został przeniesiony do pracy w Inspektoracie Oświaty w Jaśle na stanowisko podinspektora szkolnego. Jest odpowiedzialny za budowę, rozbudowę i kapitalne remonty obiektów oświatowych na terenie powiatu. W 1962 r. Jan Magnowski awansował na zastępcę inspektora szkolnego, a w 1965 r. inspektora szkolnego. W czasie jego urzędowania za przyzwoleniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie utworzono w Jaśle Zasadniczą Szkołę Handlową, Technikum Ekonomiczne na bazie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Chemiczne, Liceum Medyczne i Zasadniczą Szkołę Budowlaną.

Efektem pracy Jana Magnowskiego jako inspektora szkolnego jest wybudowanie na terenie powiatu 29 szkół podstawowych, rozbudowa 20 budynków szkolnych i adaptacja 8 obiektów na placówki wychowania przedszkolnego.

W samym Jaśle w tym czasie wybudowano: Liceum Ogólnokształcące, Zasadniczą Szkołę Budowlaną, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Technikum Chemiczne, Adoptowano dworek w Gorajowicach na potrzeby Liceum Medycznego. Na potrzeby nauczycieli na terenie powiatu wybudowano 12 domów nauczyciela. Jan Magnowski był współinicjatorem powstania w Jaśle Szkoły Muzycznej i Szkółki Akrobatyki Sportowej. Za działalność oświatową został odznaczony dwukrotnie medalem Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego ,Złotą Odznaką ZNP, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W dniu 16 marca 1976 r. decyzją wojewody krośnieńskiego Wojciecha Grochali Jan Magnowski został powołany na stanowisko Naczelnika Miasta Jasła. Podczas sprawowania urzędu w Jaśle budowano nowe zakłady pracy: Motowozownię PKP i Fabrykę Domów. Wybudowano między innymi budynki 11 kondygnacyjne i pawilon handlowy przy ulicy Nowotki [Baczyńskiego], sztuczne lodowisko, Piekarnię Mechaniczną PSS przy ulicy Hanki Sawickiej [Jana Pawła II], odcinek drogi czteropasmowej z Gorajowic do Warzyc, Szkołę podstawową nr 1, Młodzieżowy Dom Kultury, podjęto prace przy sypaniu wałów na rzece Wisłoce.

W dniu 31 grudnia 1982r ze względu na stan zdrowia przeszedł na emeryturę. Za wkład w rozwój oświaty został odznaczony w 1983r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 1986 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Był aktywnym działaczem ZHP, PCK, LOK, TPD, opiekował się miejscami pamięci narodowej. Po przejściu na emeryturę aktywnie działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content