Strona główna Jan Bernacki

Jan Bernacki

Urodzony w 1870 r,. zmarł w 1941r. Funkcję burmistrza pełnił podczas inwazji rosyjskiej 1914 r. Stał wówczas na czele komitetu, który sprawował władzę w mieście. Działalność komitetu polegała na organizowaniu życia w mieście zajętym przez obce wojska i świadczeniu pomocy materialnej dla potrzebujących mieszkańców. Pochodził ze starej rodziny jasielskiej. Był właścicielem realności w Jaśle położonych przy ulicy Jagiełły. Posiadał domy czynszowe na swych posesjach. Społecznie, bez wynagrodzenia pełnił funkcję dyrektora Składnicy Kółek Rolniczych w Jaśle.

Gdy jego następca zażądał wygórowanego honorarium na znak protestu założył sklep Towarzystwa Mieszczańskiego „Zgoda”.

Prowadził działalność charytatywną. Niejednokrotnie ubogie rodziny wielodzietne mieszkały w jego mieszkaniach nie płacąc czynszu.

Prawdopodobnie był związany z organizacją konspiracyjną po 1939 r. W 1941 r., kilka dni po jego śmierci gestapo jasielskie usiłowało go aresztować.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania