Informacja w związku z pandemią COVID-19 wg stanu na 27 grudnia 2021 r.

7

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle przygotował informacje związane z pandemią zawierającą poziom wyszczepienia mieszkańców Miasta Jasła, informacje szczegółowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, informacje dotyczące pracy zdalnej w przedszkolach i szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, w roku szkolnym 2021/2022 oraz zmiany w zasadach bezpieczeństwa –nowe limity osób i nauka zdalna