Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle

39

KOMUNIKAT z dnia 29.07.2020 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, iż ze względu na chwilowe wyczerpanie zasobów laboratoryjnych do odwołania nie będzie organizował akcji przyjmowania próbek do bezpłatnych badań wody ze studni przydomowych*.

Przerwa w przyjmowaniu próbek do w/w badań może potrwać ok. tygodnia. O wznowieniu przyjmowania próbek i dokładnych terminach tut. Inspektor będzie informował w kolejnych komunikatach. Komunikaty będą przekazywane do urzędów gmin oraz zamieszczane na stronie internetowej www.sandepidjaslo.pl.


Przypomina się, że fakt zalania bądź podtopienia studni należy najpierw zgłosić do właściwego urzędu gminy, zaś przed pobraniem próbki do badań, studnia, z której będzie pobierana musi być dokładnie wyczyszczona, zdezynfekowana, a woda ze środkiem dezynfekującym wypompowana, do zaniku zapachu chloru (w przeciwnym razie, badanie nie będzie wiarygodne).

Bezpłatne badanie można wykonać tylko jednorazowo!

*dot. studni przydomowych, które stanowią dla mieszkańców powiatu jasielskiego jedyne źródło zaopatrzenia w wodę, a które uległy zalaniu bądź podtopieniu w wyniku przechodzących w ostatnim czasie intensywnych opadów atmosferycznych (według zgłoszeń przekazywanych za pośrednictwem poszczególnych gmin)

Uprzejmie prosi się o przestrzeganie wyznaczonych harmonogramów oraz procedur.