Dnia 30.06.2020 r. upływa termin płatności opłaty od posiadania psów za 2020 r.

Roczna stawka opłaty wynosi:

  1. 30,00 zł od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie:
    • poprzez dokonanie wszczepienia mikroprocesora identyfikującego (chipa),
    • poprzez wykonanie tatuażu identyfikującego stosownie do wymogów Związku Kynologicznego w Polsce – pod warunkiem pisemnego zgłoszenia numeru trwałego oznakowania psa w Urzędzie Miasta w Jaśle,
  2. 100,00 zł od pozostałych psów.

Opłatę należy uiścić na rachunek Miasta Jasła nr 92 8627 1011 2001 0048 6891 0008 lub bez dodatkowych opłatw kasie Banku Spółdzielczego w Bieczu, Odział w Jaśle, ul. Stroma 2.