Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki ewid. nr 526/5, obręb 19 – Krajowice

77

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, przy ul. Rynek 12, w sali nr 102, przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jaśle, obręb nr 19 -Krajowice, stanowiącej działkę ewid. nr 526/5 o pow. 0,0804 ha,dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00049162/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 35 000,00 zł.

Przetarg wygrali Państwo Witold i Monika Więcek, za cenę 35 350, 00 zł netto + 23% Vat, tj. 43 480, 50 zł brutto (czterdzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 50/100), którzy do przetargu zostali dopuszczeni jako jedyny oferent.