Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki ewid. nr 17, obręb 05-Hankówka i nr 188/2, obręb 04-Dzielnica Mag-Prz

76

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 15 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, przy ul. Rynek 12, w sali nr 304, przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jaśle, stanowiących działki ewid. nr 17, obręb  05 – Hankówka o pow. 0,1788 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00090216/6 oraz nr 188/2, obręb 04 – Dzielnica Mag-Prz, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą
nr KS1J/00063057/5.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 96 836, 00 zł netto.

Przetarg wygrali Pani Joanna Jachym-Zych i Pan Przemysław Zych, za cenę 97 806, 00 zł netto + 23% Vat, tj. 120 301, 38 zł brutto (sto dwadzieścia tysięcy trzysta jeden złotych 38/100), którzy do przetargu zostali dopuszczeni jako jedyny oferent.