Na podstawie §11 ust. 2 Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle, Rada Nadzorcza MPGK Sp. z o.o. informuje, że spośród zgłoszonych kandydatów, na stanowisko Prezesa Zarządu MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 06.06.2019r. powołany został:

Pan Paweł Zawada, zam. Jasło