Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” – „ Dostawa instalacji wytwarzających energię cieplną”

201

Miasto Jasło informuje, że w dniu 25 maja 2020 r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” – „ Dostawa instalacji wytwarzających energię cieplną” na wybór wykonawców dostaw i montaży instalacji kotłów gazowych, węzłów cieplnych oraz kotłów na biomasę w prywatnych budynkach mieszkalnych. W zakres zadań wchodzi również opracowanie dokumentacji projektowych dla tych mieszkańców, gdzie nie było jeszcze przeglądów projektowych. 

Termin otwarcia ofert: 26 czerwca 2020 r.
Planowany termin wyboru wykonawców: koniec lipca 2020 r.

Postępowanie podzielone jest na części i można składać oferty na jedną lub więcej części zamówienia. Zapraszamy wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy i montaże będące przedmiotem zamówienia do udziału w przetargu.

Wszelkie materiały dotyczące ww. przetargu można znaleźć pod linkiem: https://wisloka.bip.info.pl/index.php?idmp=240&r=r