Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż trwa rekrutacja osób w wieku 60+ zamieszkujących na terenie Miasta Jasła do działań realizowanych w ramach „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020”. W ramach Programu istnieje możliwość skorzystania z takich form wsparcia jak: zajęcia fitness, zajęcia Nordic-Walking, szkolenie z zakresu obsługi komputera i poruszania się po Internecie, szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i zależnymi. Osoby swój udział w zajęciach mogą zgłaszać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 5 oraz u Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Obecnie trwają zapisy na Zajęcia Fitness oraz Nordic-Walking, które realizowane będą na Osiedlu Śródmieście, Sobniów, Niegłowice, Rafineria, Kaczorowy, Hankówka, Bryły, Żółków. Zajęcia odbywać się będą 1 raz w miesiącu przez 1 godzinę i trwać będą do końca grudnia. Uczestnicy zajęć objęci będą ubezpieczeniem NNW.

Szkolenie z zakresu obsługi komputera i poruszania się po Internecie odbywać się będzie 1 raz w miesiącu przez 3 godziny i trwać będą przez okres 5 miesięcy. Swój udział w zajęciach można zgłaszać u Przewodniczących Zarządów Osiedli: Śródmieście, Niegłowice, Brzyszczki, Gamrat, Żółków.

Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i zależnymi odbywać się będzie 1 raz w miesiącu przez 3 godziny i trwać będą przez okres 3 miesięcy. Trwają zapisy u Przewodniczących Zarządów Osiedli: Śródmieście, Kopernika, Niegłowice, Kaczorowy, Hankówka, Żółków.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych działań można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 5 oraz pod numerem telefonu 013 44 857 67.