Informacja dotycząca budynku przy ulicy Metzgera 10 w Jaśle

787

14 października, we wczesnych godzinach wieczornych, Inspektorzy Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Jaśle, stwierdzili naruszenie konstrukcji nośnej budynku położonego w Jaśle przy ul. Metzgera 10. Z budynku ewakuowano 44 osoby. Większość osób otrzymała schronienie u swoich najbliższych. Również wieczorem wykonano tymczasowe zabezpieczenie stropu w pomieszczeniu byłej stołówki.

15 października (rano) w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się, pod przewodnictwem Burmistrza Miasta Jasła, posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK). W posiedzeniu uczestniczyły osoby reprezentujące instytucje: Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK, Straży Miejskiej, Polskich Kolei Państwowych S.A., Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego dzisiaj (15 października) dokonali oględzin budynku przy ul. Metzgera 10 pod kątem możliwości krótkotrwałego wejścia osób zamieszkałych w celu zabrania niezbędnych rzeczy osobistych.

Mieszkańcy bloku, po okazaniu dowodu osobistego, mogą wejść do swoich mieszkań, pod nadzorem policji, by zabrać niezbędne rzeczy osobiste (piątek w godzinach 14-20, sobota-niedziela w godzinach 8-20). Większość mieszkańców bloku, została już o tym poinformowana.

TBS-ABK zleca wykonanie wstępnej ekspertyzy budowlanej, na podstawie której Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego podejmie decyzję w sprawie powrotu lub zakazu powrotu mieszkańców do swoich mieszkań.

Urząd Miasta w Jaśle zapewni tymczasowe zakwaterowanie mieszkańcom bloku przy ulicy Metzgera 10, którzy nie mogą dalej przebywać u swoich najbliższych.

Bliższych informacji w przedmiotowej sprawie mieszkańcy budynku przy
ul. Metzgera 10 lub ich najbliższe osoby mogą uzyskać w MCZK pod numerem telefonu 13 448 63 48.