Informacja dla uczestników projektu „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”

225

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w toku postępowania przetargowego został wybrany wykonawca instalacji fotowoltaicznych firma SUNGRANT SP. z o. o. z Białegostoku. Rozpoczęła się faza realizacji i w chwili obecnej trwają przeglądy projektowe w terenie u mieszkańców. Audytorzy posiadają stosowne upoważnienia Miasta Jasła. W dalszej kolejności będą opracowywane projekty wykonawcze i rozpoczęcie montaży. Termin realizacji zadania upływa 8.09.2023 r.

Więcej informacji w sprawie realizacji zadania można uzyskać pod numerem telefonu Urzędu Miasta w Jaśle: 13 448 63 73 oraz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: 13 443 70 22.