Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 22.05.2017 r. do 11.06.2017 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, obejmujący garaż murowany nr 3 wraz z częścią działki ewid. nr 837/11 położonej w Jaśle, obręb Nr 8 – Centrum.