Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 grudnia 2017 r.

70

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 7 grudnia 2017 r. do dnia 28 grudnia 2017 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Jaśle, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, obejmujący działki nr ewid. 1323/5 i nr 1324/5 położone w Jaśle, obręb Nr 22 – Brzyszczki II.