Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 września 2017 r.

87

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta Jasła w okresie od dnia 04.09.2017 r. do 24.09.2017 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Jaśle obręb Nr 2 – Ulaszowice, obejmujący część wynoszącą 45 m² działki ewid. nr 2731 do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.