Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 sierpnia 2017 r.

101

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 31 sierpnia 2017 r. do dnia 22 września 2017 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Jaśle, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący działki nr ewid. 1667/16, 1667/20, 1667/22, 1667/24 położone w Jaśle, obręb Nr 9 – Górka .