Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 lipca 2017 r.

68

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./ informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta Jasła został wywieszony na okres od 27.07.2017 r. do 17.08.2017 r. wykaz obejmujący pomieszczenia w budynku przy ul. Wincentego Pola 41, przeznaczone do wynajmu w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat.