Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 września 2017 r.

47

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 25.09.2017 r. do 15.10.2017 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym, obejmujący pomieszczenia garażowe nr 1 i nr 2 wraz z częścią działki ewid. nr 951/3 położonej w Jaśle, obręb Nr 7 – Południe.