Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 23 czerwca 2017 r. do dnia 17 lipca 2017 r. włącznie zostały wywieszone wykazy nieruchomości położonych w Jaśle, przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym obejmujące działkę nr ewid. 2566/3 , Obręb Nr 23 – Warzyce oraz
w trybie bezprzetargowym obejmujący działki nr ewid. 1038/5 i 1038/7 , Obręb Nr 6-Zachód.