Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./ informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta Jasła został wywieszony na okres od 20.07.2017 r. do 10.08.2017 r. wykaz obejmujący obiekt kortu tenisowego przy ul. Sportowej 2, przeznaczony do wynajmu w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat.