Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 września 2018 r.

127

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz 121 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 13 września 2018 r. do dnia 4 października 2018 r.włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w szczególności działek ewidencyjnych nr 2509/3 i 2508/4 o łącznej powierzchni 0,0688 ha położonych w Jaśle, obręb ewidencyjny Nr 23 – Warzyce.

Wykaz nieruchomości PDF