Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 02 sierpnia 2017 r.

62

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r. poz. 2147/ informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta Jasła został wywieszony na okres od 02.08.2017 r. do 23.08.2017 r. wykaz obejmujący obiekt baru grillowego z tarasem, o pow. 96,00m2, zlokalizowany na działce ewid. nr 1/3, Obręb nr 9 – Górka, stanowiącej część terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle, przeznaczony do wynajmu w trybie przetargowym.