Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz 1990 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie
Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 23 kwietnia 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła,
przeznaczonych na sprzedaży w trybie przetargowym, w szczególności działki ewidencyjne nr 1/45 o powierzchni 0,6214 ha oraz nr 2900/8 o powierzchni 0,0212 ha położone w Jaśle, obręb ewidencyjny Nr 2 – Ulaszowice.