Burmistrz Miasta Jasła, informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie z dnia 19 lipca 2021 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Jaśle obręb 23 – Warzyce, obejmujących działki ewid. nr 3249/1 o pow. 0,5246 ha, nr 3249/2 o pow. 0,5182 ha i nr 3249/3 o pow. 0,5182 ha.