Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym na podstawie Uchwały Nr XL/342/2021 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 stycznia 2021 r. Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym.