Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 10 maja 2017 r. do dnia 02 czerwca 2017 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Jaśle, przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargowym obejmujący działki nr ewid. 1/127, 1/128, 1/129, 1/130, 1/131, 1/132, 1/133, 1/134, 1/135, 1/136, 1/137, 1/138, 1/139, 1/140, 1/141, 1/142, 1/143, 1/144, 1/145, 1/146, 1/147, 1/148, 1/149, 1/150 położone w Jaśle, obręb Nr 3A-PGR.