Informacja Burmistrza Miasta Jasła – wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

64