Informacja Burmistrza Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia 3 marca 2020 r.włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, w szczególności działka ewid. nr 47/3 o pow. 0,0100 ha oraz działka ewid. nr 48/6 o pow. 0,0083 ha, położonych w Jaśle obręb ewidencyjny Nr 3 – Błonie.