Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz 1990 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 17 czerwca 2021 r. do dnia 08 lipca 2021 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w szczególności działka
ewid. nr 1949/15 położona w Jaśle, obręb Nr 08 – Centrum.