Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz 1990 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie
Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 17 czerwca 2021 r. do dnia 08 lipca 2021 r.
włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła,
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w szczególności działka
ewid. nr 188/4 położona w Jaśle, obręb Nr 04 – Dzielnica Magazynowo – Przemysłowa.