Informacja Burmistrza Miasta Jasła – działka ewid. nr 750/13

37

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 18.09.2017 r. do 08.10.2017 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmujący część działki ewid. nr 750/13 położonej w Jaśle, obręb nr 6 – Zachód.