Informacja Burmistrza Miasta Jasła

147

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz 1990 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 21 października 2021 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Powiatu Jasielskiego, w szczególności działki ewidencyjne nr 13/32 i nr 13/34 łącznej powierzchni 0,04412 ha położona w Jaśle, obręb ewidencyjny Nr 03- Błonie.