Informacja Burmistrza Miasta Jasła o przetargu pisemnym nieograniczonym

55

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)  informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta
w Jaśle zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie z dnia 23 kwietnia 2020 r. o  przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb 14 – Niegłowice, obejmującej działkę ewid. nr 678 o łącznej pow. 0,0571 ha.