Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 3 kwietnia 2020 r.włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym, w szczególności działka ewidencyjna nr 2682/1 o pow. 0,0295 ha oraz lokal mieszkalny nr 2 o pow. 56,10 m2 znajdujący się na działce ewid. nr 2682/2, położonych w Jaśle obręb ewidencyjny Nr 2 – Ulaszowice.