Honorowy Obywatel Miasta Jasła – prof. dr hab. Karol Myśliwiec – KAWALEREM ORDERU UŚMIECHU!

101

Delegacja uczniów klasy VII d SP 1 wraz z Elżbietą Konopką 5 maja uczestniczyła w spotkaniu z Ryszardem Pabianem Burmistrzem Miasta Jasła. Cel wizyty w Urzędzie Miasta był bardzo uroczysty, ponieważ po czterech latach oczekiwania spełniło się największe dziecięce marzenie uczniów tej klasy – prof. Karol Myśliwiec został na ich wniosek Kawalerem Orderu Uśmiechu.

W latach 2017/2018 członkowie klasy realizowali pod kierunkiem ówczesnej wychowawczyni Elżbiety Konopki projekt badawczo – naukowy  JLN z LOTOSEM. W wyniku działań ligowych, do których opiekunka włączyła całą klasę (wtedy III d), powstał dodatkowy innowacyjny projekt „Znany i szanowany. Jak w pamięci najmłodszych jaślan zapisać wybitną postać Honorowego Obywatela Miasta Jasła”. W wyniku tychże prac projektowych Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu na swoim posiedzeniu 30.04.2022 roku zatwierdziła wniosek uczniów i uczennic naszej szkoły przyznając Order Uśmiechu prof. Karolowi Myśliwcowi – taką wspaniałą wiadomość wraz  ze słonecznymi pozdrowieniami ogłosił dr Marek Michalak Kanclerz MKOU.

Uroczysta gala wręczenia międzynarodowego odznaczenia – Orderu Uśmiechu znakomitemu jaślaninowi profesorowi Karolowi Myśliwcowi – jednemu z najwybitniejszych polskich naukowców, światowej sławy archeologowi i egiptologowi, odbędzie się we wrześniu br.

Serdecznie gratulacje i wyrazy uznania dla Szanownego Pana Profesora Karola Myśliwca składają: Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy, społeczność uczniowska i rodzice Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle

uczniowie SP nr 1 z wizytą u burmistrza