10 kwietnia br. (środa) przedstawiciele Jasła i powiatu jasielskiego uczcili pamięć tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej, popełnionej przez NKWD w 1940 roku oraz 96 osób lecących 9 lat temu oddać w imieniu RP hołd pomordowanym, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Wśród ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego był śp. Stanisław Zając, senator, Honorowy Obywatel Miasta Jasła.

Obchody, zorganizowane przez Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca we współpracy z Miastem Jasłem, Powiatem Jasielskim i Gminą Jasło rozpoczęła – tradycyjnie już – poranna modlitwa przy grobie śp. Senatora Stanisława Zająca na cmentarzu przy ul. Mickiewicza w Jaśle, a zakończyła wieczorna msza św. w kościele kolegiackim (fara), w Jego oraz ofiar katastrofy smoleńskiej intencji.

Główne uroczystości odbyły się pod pomnikiem „Golgota Wschodu” przy skrzyżowaniu ulic Czackiego i Mickiewicza, powstałym z inicjatywy śp. Stanisława Zająca w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, a uzupełnionym po Jego śmierci o kamień upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej. Po apelu pamięci oraz odczytaniu przez Wojciecha Piękosia listy ofiar katastrofy smoleńskiej kwiaty pod pomnikiem złożyły liczne delegacje. Wśród oddających hołd ofiarom byli przedstawiciele różnych środowisk: pochodzący z Jasła parlamentarzyści, reprezentanci Stowarzyszenia im. Senatora Stanisława Zająca, Miasta Jasła, Starostwa Powiatowego w Jaśle, kilku gmin, służb mundurowych, firm, organizacji i instytucji.

Następnie okolicznościowy list Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odczytał poseł Bogdan Rzońca, starosta jasielski Adam Pawluś wygłosił przemówienie, a senator Alicja Zając, wdowa po śp. Stanisławie Zającu, podziękowała wszystkim obecnym za pamięć, przypominając, że przyczyny i przebieg katastrofy smoleńskiej, do dziś nie zostały wyjaśnione.

tekst i zdjęcia st