Hołd bohaterom

216

Uroczyste obchody 74. rocznicy akcji „Pensjonat” i 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się w Jaśle w niedzielę 6 sierpnia br. Dwa dni wcześniej, w piątkowy wieczór 4 sierpnia zorganizowany został 5. już Jasielski Marsz Wolności, wiodący trasą ucieczki oswobodzonych w akcji „Pensjonat” więźniów politycznych.

Niedzielne obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji poległych żołnierzy Armii Krajowej w rocznicę odbicia więzienia w Jaśle, sprawowana w sanktuarium św. Antoniego. Po mszy odbył się przemarsz, z Miejsko-Kolejową Orkiestrą Dętą na czele, pod pomnik AK przy skwerze Zenona Soboty. Tam odbył się apel pamięci, po czym delegacje złożyły kwiaty i oddały hołd bohaterom akcji „Pensjonat” oraz wszystkim poległym w obronie Ojczyzny.

W trakcie uroczystości pod pomnikiem w imieniu kombatantów głos zabrał przewodniczący Koła Światowego Związku Żołnierzy AK Witold Świdrak, który obok akcji „Pensjonat” przypomniał również kolejną – 73. już – rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a w imieniu burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana – przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak. Obaj przypomnieli pokrótce akcję „Pensjonat” (odbicie z niemieckiego więzienia w Jaśle 66 więźniów politycznych i umożliwienie ucieczki kilkudziesięciu więźniom pospolitym), przeprowadzoną przez sześciu żołnierzy Armii Krajowej i jej znaczenie zarówno militarne, jak i propagandowe oraz kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Henryk Rak – podobnie jak kaznodzieja podczas mszy św. – odniósł się również do współczesności. Przewodniczący RMJ zwrócił uwagę, że obecnie, siedemdziesiąt kilka lat po zakończeniu II wojny światowej rozpętanej przez Niemców, w wielu środowiskach na Zachodzie nie mówi się o niemieckich obozach koncentracyjnych, tylko nazywa się je polskimi lub nazistowakimi. Dlatego szczególnie cenna jest pamięć historyczna pielęgnowana w naszym kraju, również w Jaśle. – Musimy stawać w prawdzie. Pamiętać, kto był katem, a kto ofiarą – mówił H. Rak.

Pod pomnikiem w hołdzie AK, zwieńczonym napisem „Bóg Honor Ojczyzna”, kwiaty złożyli kolejno: reprezentanci jasielskich kombatantów, senator Alicja Zając, poseł Bogdan Rzońca, wicemarszałek woj. podkarpackiego Maria Kurowska; w imieniu mieszkańców – delegacje Miasta Jasła i Powiatu Jasielskiego oraz przedstawiciele: Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz służb mundurowych.

Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Miasta Jasła i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Jaśle.

Dwa dni wcześniej odbył się V Jasielski Marsz Wolności. Jego uczestnicy zebrali się wieczorem 4 sierpnia br. pod pomnikiem AK przy Skwerze Zenona Soboty, gdzie harcerze przygotowali program patriotyczno-kulturalny. Przypomnieli w nim przebieg akcji „Pensjonat”, wyświetlili film – wywiad z pułkownikiem Dąbrową – Kostką, ostatnim żyjącym bohaterem akcji oraz odczytali jego list, skierowany do uczestników V marszu, a druhna Gabriela Czerwińska zaśpiewała dwie okolicznościowe piosenki. Następnie zebrani – z pochodniami i chorągiewkami – przeszli trasą „odskoku” do Żółkowa, gdzie na placu kościelnym czekał już na nich ks. proboszcz Jan Gibała i parafianie. Tam, wzorem ubiegłych lat, zapalone zostało ognisko pamięci, zebrani pod przewodnictwem ks. proboszcza pomodlili się w intencji uczestników i ofiar akcji oraz odczytany został apel uczestników marszu. Następnie uczestnicy spotkania wspólnie odśpiewali kilka popularnych pieśni partyzanckich i żołnierskich, a po przekazaniu uściskiem dłoni „iskierki przyjaźni”, udostępnionymi przez Miasto Jasło autobusami pojechali do Jasielskiego Domu Kultury, na projekcję filmu „Akcja Pensjonat”, wyprodukowanego przez krośnieńską Telewizję Obiektyw.

Szczegółowe informacje o V Jasielskim Marszu Wolności znajdują się pod adresem: http://citik.jaslo.pl/v-jasielski-marsz-wolnosci/