Hodonin

I. Dotychczasowa współpraca

Wiosną 2006 roku władze samorządowe Jasła nawiązały pierwsze kontakty z przedstawicielami miasta Hodonin. W maju 2006 roku podpisano deklarację partnerską w sprawie udziału Hodonina w Międzynarodowych Dniach Wina Jasło 2006. Zespoły artystyczne z Hodonina prezentowały się podczas Dni Jasła 2006. Miasto Hodonin miało swoje stoisko na jesiennych targach wina w Jaśle. Przedstawiciele jasielskiego samorządu przebywali w Hodoninie na obchodach święta wina. Podczas obchodów Dni Jasła 2007 gościli w naszym mieście Burmistrz Hodonina MUDr. Lubor Simeček wraz Zastępcą Zuzaną Domesovą, a publiczności zaprezentowały się młodzieżowe zespoły taneczne.

II. Władze samorządowe miasta

Libor Střecha – Burmistrz Miasta Hodonína
Ladislav Ambrozek –
Z-ca Burmistrz Miasta Hodonína
Ing. Petr Buráň – Zastępca Burmistrza Miasta Hodonína

III. Dane teleadresowe

Urząd Miasta Hodonina (Městský Uřad Hodonín)
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Czechy

Tel. : 00420-518-316-206
Fax: 00420-518-353-686
www: www.hodonin.eu
e-mail: podatelna@muhodonin.cz

IV. Krótko o mieście

Hodonin leży w południowo-wschodniej części Moraw, nad prawym brzegiem rzeki Morawy, tuż przy granicy ze Słowacją. Miasto liczy około 27.000 mieszkańców i zalicza się do największych miast południowo-wschodnich Moraw. Powierzchnia miasta wynosi 63,78 km2. Hodonin znajduje się w odległości 285 kilometrów od Pragi, 75 km od Brna, 95 km od Bratysławy i 130 kilometrów od Wiednia. Miasto i region słyną z uprawy winorośli, turystyki skoncentrowanej wokół produkcji wina, ścieżek rowerowych i lokalnego folkloru (w Hodoninie organizowanych jest wiele festiwali folklorystycznych). W Hodoninie urodził się pierwszy prezydent Czechosłowacji Tomasz G. Masaryk. Miasto jest aktywnym członkiem Narodowej Sieci Zdrowych Miast Czech. Miastami partnerskimi Hodonina są: Cattolica z Włoch, Holič ze Słowacji, Stolberg/Harz z Niemiec i Zisterdorf z Austrii.

Historia miasta

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Hodonina związane są z grodziskiem o tej samej nazwie, które było częścią systemu przygranicznych umocnień, określanych jako „system grodów obronnych”. Polecił je wybudować książe Brzetysław I (1035-1055). Część osady znajdującej się wokół grodziska włączona została do obszaru warowni i stała się podstawą późniejszego miasta. Najstarsza wzmianka o Hodoninie pochodzi z 1169 roku. Początek XIII. wieku był dla osady okresem burzliwego rozwoju urbanizacyjnego. Prawa miejskie Hodonin otrzymał w 1238 roku z rąk Węgierskiej Królowej Konstancji – żony króla Przemysława Otakara I.

Podczas panowania dynastii Przemyślidów i Luksemburgów, Hodonin wielokrotnie odegrał znaczącą rolę w dyplomatycznych negocjacjach z czeskimi suwerenami. Od początku XV. wieku, jako miasto królewskie, było własnością szlachty. Jednakże, gdy w 1511 roku król Władysław Jagiellończyk sprzedał miasto Wilhelmowi z Pernštejnu, Hodonin stał się miastem włościańskim. Miasto było własnością szlachecką do 1762 roku, gdy cesarz Franciszek Józef, mąż Marii Teresy kupił cały majątek. Hodonin stal się częścią ogromnego majątku cesarskiego do momentu powstania republiki w 1918 r.

System cechów rzemieślniczych w mieście przetrwał nawet po zwolnieniu z obowiązku pańszczyzny. Pierwszym prawdziwym przedsięwzięciem przemysłowym było założenie fabryki tytoniu w 1783 roku. Budowa Północnej Linii Kolejowej z Wiednia do Krakowa, ukończonej w 1841 roku oraz rozwój transportu pozytywnie wpłynęło na rozwój przemysłu w mieście. Na przełomie XIX -go i XX -go wieku miasto zaczęło tracić swój prowincjonalny charakter. Od połowy XIX -go wieku wybudowano w mieście: dwie cukrownie, cegielnię, odlewnię, garbarnię, fabrykę sklejek i oklein oraz fabrykę owocowych i rybnych konserw. W tym okresie również rozpoczęto wydobycie węgla brunatnego, ropy naftowej i gazu.

Podczas drugiej wojny światowej mieszkańcy miasta doświadczyli kilku nalotów bombowych oraz licznych walk na froncie. Miasto zostało wyzwolone 13 kwietnia 1945 roku.

Po drugiej wojnie światowej rozpoczął się rozwój przemysłu ciężkiego i energetycznego. W latach siedemdziesiątych XX -go wieku w mieście została wybudowana sieć wodociągowa i ciepłownicza.

Od 1978 roku Hodonin jest miastem uzdrowiskowym. Sanatorium w Hodoninie jest jednym z najnowszych kurortów w Czechach. Lokalne wody źródlane, z niską zawartością minerałów, zawierają jod i są jednymi z najlepszych w Europie.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Rozmiar czcionek
Tryb czytania