Gdy język wchodzi w grę… W jaki sposób mówią do nas reklamy?

18

Tuż po feriach z okazji Walentynek Szkolne Koło Caritas zorganizowało akcję sprzedaży ciasteczek i serduszek z przeznaczeniem dla potrzebujących uczniów naszej szkoły.

Postanowiłyśmy skorzystać z tej okazji i wykonać nasze 4. ligowe zadanie,czyli przeprowadzić eksperyment badawczy. Założyłyśmy, że zyski z akcji zwiększą się, kiedy grupa badawcza (uczniowie dobrani losowo) zostanie poddana wpływowi tzw. zmiennej niezależnej- czyli reklamie.

Pierwszego dnia naszego eksperymentu Szkolne Koło Caritas sprzedawało ciasteczka i serduszka z masy solnej w grupie kontrolnej losowo wybranych uczniów naszej szkoły. Drugiego – w identycznych warunkach – bo zgodnie z założeniami metody badawczej starałyśmy się zminimalizowaćzmienne uboczne, które potencjalnie mogłyby mieć wpływ na wynik eksperymentu- podałyśmy grupę uczniów oddziaływaniu reklamy bezpośredniej i pośredniej, tzn. porozwieszałyśmy wiele plakatów reklamowych, przygotowanych przez nas wcześniej. Ponadto zachęcałyśmy bezpośrednio kolegów do wsparcia tej szczytnej akcji.

Celem eksperymentu badawczego było sprawdzenie, jaki wpływna odbiorców ma reklama, a zwłaszcza zastosowany w niej język perswazji.

Wyniki eksperymentu potwierdziły naszą hipotezę badawczą: pierwszego dnia zysk z akcji Szkolnego Koła Caritasu wyniósł 102 zł, jednak po zastosowaniu reklamy-zysk był prawie trzy razy większy- uzbierano 362,61 zł. Wniosek: udowodniłyśmy, że reklama ma duży wpływ na odbiorców. Najważniejsze jednak jest to, że pomogliśmy naszym rówieśnikom.

Zespół ligowy z Gimnazjum nr 1 w Jaśle

w składzie: Joanna Bernacka, Zuzanna Konik, Julia Tomaszewska