Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027- spotkanie warsztatowe

16

2 czerwca o godz. 11.00 w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym w Jasionce k. Rzeszowa odbędą się warsztaty dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z województwa podkarpackiego. Spotkanie będzie miało charakter informacyjno-warsztatowy.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane założenia programu i możliwości wsparcia. W części warsztatowej przedstawione zostaną szczegółowo warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów (między innymi: kryteria wyboru projektów). Część warsztatowa dla przedsiębiorców dotyczyć będzie dwóch działań: Automatyzacja i robotyzacja w MŚP oraz Wzornictwo w MŚP.

Część warsztatową poprowadzą eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego należy potwierdzić obecność do 23 maja za pomocą specjalnego formularza.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie dedykowanej warsztatom: https://warsztatyfepw.pl/

Zaproszenie na warsztaty - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej