Strona główna Franciszek Józef Baranowski

Franciszek Józef Baranowski

Urodzony 27 września 1863, zmarł 22 października 1941r. adwokat, dr praw. Pełnił funkcję burmistrza Jasła w latach: 1909-1914 i 1918-1921.

W latach 1901-1911 był Prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Jaśle. Jako wieloletni burmistrz i radny zasłynął jako gorący patriota. Jego osoba wiąże się z manifestacjami politycznymi podczas zaborów. Na jego wniosek Rada podjęła uchwałę o potępieniu Prus po strajku dzieci we Wrześni. Na znak solidarności z rodakami w zaborze rosyjskim, Rada w dniu 22 listopada na wniosek dr Baranowskiego, wyraziła żal i smutek z powodu zawieszenia w Królestwie Konstytucji przez Rząd rosyjski i z powodu rzezi na narodzie. Na znak poparcia Rada zamknęła w tym dniu obrady.

Baranowski był wieloletnim członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Zaliczkowego w Jaśle.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania