Finał „Giełdy Genialnych Pomysłów dla Jasła”

92

Giełda GENialnych Pomysłów dla Jasła to zadanie realizowane przez Miasto Jasło ze środków projektu „Jasło – moje miasto, mój dom” w ramach przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa.