„Europejskie spotkanie nauczycieli w jasielskiej szkole”

174

24 i 25 września w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbyło się ostatnie spotkanie nauczycieli zaangażowanych w europejskim projekcie Erasmus+ pt.„ ELIOT” czyli Doskonalenie umiejętności podstawowych oraz zwalczanie przedwczesnego kończenia edukacji poprzez wielokierunkowe empiryczne uczenie się oparte na technikach teatralnych.

Projekt jest realizowany od 1.09.2016 r. i zakończy się 31 października tego roku. Jasielska szkoła jest jednym z siedmiu krajów partnerskich, które w nim uczestniczą obok szkół z Włoch, Grecji, Węgier, Portugalii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Międzynarodowy edukacyjny projekt E.L.I.O.T. został opracowany w celu poprawy poziomu podstawowych umiejętności łącznie z umiejętnością czytania i pisania poprzez wielokierunkowe empiryczne uczenie się oparte na technikach teatralnych czyli Drama
w Edukacji. Te cele zostały skutecznie osiągnięte dzięki zastosowaniu elementów dramy podczas uczenia się opartego na praktycznym działaniu i aktywności. Celem projektu było także zmotywowanie uczniów do nauki i aktywnego uczestnictwa w życiu. DiE jest innowacyjną metodologią, którą można stosować zarówno na przedmiotach humanistycznych, artystycznych oraz przyrodniczo-matematycznych. W ramach projektu odbyły się liczne działania m.in. zajęcia i warsztaty teatralne, przedstawienia, lekcje prowadzone metodą dramy, spotkania wirtualne oraz wyjazdy do krajów partnerskich. Uczestnicy poznali historię, kulturę i tradycje innych państw, udoskonalili swoje umiejętności językowe oraz nawiązali przyjaźnie.

Nauczyciele podczas spotkań i szkoleń zdobywali wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na prowadzenie zajęć nowymi metodami, m.in. metodą dramy. W projekcie przez dwa lata uczestniczyło 20 uczniów z klasy 3c Gimnazjum nr 2 w Jaśle – obecnie absolwenci gimnazjum oraz 12 nauczycieli. Uczniowie tej klasy mogli poprzez różne formy działania i komunikacji

aktywnie realizować różnorodne zadania projektowe oraz odbywać mobilności fizycznie i wirtualnie.

Efektem działań projektowych jest m.in. trzyczęściowa książka zawierająca scenariusze lekcji prowadzonych z wykorzystaniem techniki dramy. Scenariusze zostały opracowane wspólnie przez uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie i mogą być wykorzystane na lekcjach języków, historii, geografii, matematyki, plastyki oraz muzyki.

Celem ostatniego spotkania było podsumowanie działań projektowych oraz napisanie raportu końcowego. W auli jasielskiej placówki odbyło się uroczyste wręczenie nauczycielom certyfikatów uczestnictwa, poprzedzone ciekawym programem artystycznym przygotowanym przez młodzież. Ceremonię prowadziła dyrektor ZSM nr 3 Pani Aleksandra Zajdel-Kijowska, która wraz z sekretarzem Miasta Jasła Panem Pawłem Rzońcą oraz koordynatorem projektu Panią Jadwigą Moskal podziękowała i pogratulowała uczestnikom za ich zaangażowanie i wspaniałą pracę oraz wręczyła certyfikaty i drobne upominki otrzymane z UM.

Chociaż dwa dni w naszym mieście minęły zagranicznym gościom bardzo szybko, to przyznali, że pozostawiły bardzo miłe i pozytywne odczucia. Duże wrażenie zrobił na nauczycielach przestronny budynek Szkoły Podstawowej nr 12, szczególnie dobrze wyposażone sale lekcyjne, pracownie informatyczne, sale gimnastyczne, aula oraz nowoczesna sala doświadczania świata. Pomimo jesiennej pogody odbył się spacer uliczkami naszego miasta i nauczyciele zobaczyli pamiątkowe tablice oraz pomniki jasielskie. Uczestnicy projektu zwiedzili również piękne zakątki naszego regionu – Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Skansen Karpacka Troja, Kościół Farny w Jaśle oraz Obserwatorium Astronomiczne w Jaśle. Wszystkim nauczycielom bardzo spodobała się polska gościnność oraz tradycyjna polska kuchnia. Ostatni – 26 miesiąc trwania projektu E.L.I.O.T. dobiega końca. Jednak – jak przyznają zaangażowani uczniowie i nauczyciele z 7 europejskich krajów – jego efekty będą towarzyszyć im jeszcze przez długi czas. Dzięki wspólnej pracy uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę, zdobyli nowe umiejętności, poznali inne kultury oraz nawiązali nowe przyjaźnie.

ZSM nr 3 Jasło