Dziesięć działań antykryzysowych dla firm

25

Od soboty 7 listopada 2020 r. zaczną obowiązywać kolejne obostrzenia wprowadzane przez rząd w walce z pandemią. Zamknięta zostanie część sklepów w galeriach handlowych oraz placówki kultury. Hotele będą dostępne tylko dla gości podróżujących służbowo. Ograniczona zostanie również liczba osób będących w sklepach. Ponadto przedłużone zostanie obowiązywanie wcześniejszych ograniczeń dotyczących zawieszenia działalności basenów, aquaparków, siłowni oraz stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu dowozu posiłków i serwowania ich na wynos, a w transporcie publicznym zmniejszona pozostanie liczba zajętych miejsc.

W związku z nowymi obostrzeniami, które silnie dotykają przedsiębiorców różnych branż, rząd przygotował 10 działań antykryzysowych dla polskich przedsiębiorców. Obejmują one:

  1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami.

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r. Skierowane do wszystkich branż gospodarki objętych restrykcjami sanitarnymi.

  1. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR.

Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%. Dedykowane branżom objętym restrykcjami sanitarnymi.

  1. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty).

Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP. Przeznaczone dla dużych firm oraz dużych MŚP z wszystkich branż.

  1. Pożyczki długoterminowe z gwarancją.

Kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami. Skierowane do wszystkich branże oraz branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

  1. Dofinansowanie zatrudnienia.

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Przeznaczone dla wszystkich branż.

  1. Przedłużenie postojowego.

Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami , dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

  1. Zwolnienie ze składek na ZUS.

Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami.

  1. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes.

Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające na dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP z przeznaczeniem dla wszystkich branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

  1. Polityka drugiej szansy.

Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw, skierowane do przedsiębiorstw w restrukturyzacji.

  1. Dofinansowanie leasingu.

Pokrycie kosztów leasingu przez ARP. Pomoc dedykowana branży transportowej.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form pomocy można znaleźć na stronach internetowych instytucji udzielających wsparcia. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

www.bgk.pl/pakietpomocy

www.pfr.pl/tarcza

www.arp.pl

www.zus.pl