Działania Miasta – spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

217
Miejski Zespół Kryzysowy

W UMJ odbyło się spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dot. bieżących działań podejmowanych w związku z koronawirusem na terenie miasta. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: sanepidu, szpitala, ośrodków zdrowia, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, MOPS-u, MPKG, MKS-u oraz pracownicy i władze miejskie. Omówione i przedstawione zostały działania poszczególnych instytucji.

Główne przesłania:

  • Zachowanie odpowiedzialność za zdrowie swoje i swoich najbliższych,
  • Przestrzeganie zasad i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia,
  • Unikania miejsc gdzie gromadzą się ludzie,
  • Zachęcenia do pozostawania w domu (kwarantanna to nie jest czas ferii).