Dwunastka z LOTOSEM

19

W roku szkolnym 2017/18 w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle realizowanych jest 7 projektów badawczych.

Uczniowie klasy pierwszej realizują projekt Piosenka mojego dzieciństwa – jakie piosenki towarzyszą nam, a jakich utworów słuchali nasi rodzice i dziadkowie?

Projekt „Co piszczy w trawie?” realizowany jest przez uczniów klasy 3. Podczas realizacji zadań projektowych dzieci poznają rodzaje i rolę łąk oraz ich faunę i florę. Dokonują tego, pracując z odpowiednimi źródłami informacji, prowadząc obserwacje i doświadczenia. Wykonają własne zielniki i albumy.

W ramach projektu naukowo-badawczego „Dociekliwi detektywi na tropie, czyli jak zmienia się przyroda w różnych porach roku?” uczniowie klasy 3 wykorzystują kreatywną i atrakcyjnąmetodę uczenia, która opiera się na strategii rozwiązywania problemu. Tematyka projektuzakłada propagowanie wiedzy o zmianach w przyrodzie w różnych porach roku orazrozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez kontakt z przyrodą.

Celem projektu „Relax, takeiteasy” – czyli jak pomóc młodzieży szkolnej w radzeniu sobie ze stresem? jest zmierzenie poziomu stresu uczniów jasielskich szkół oraz określenie jego źródeł. Informacje zebrane podczas realizacji projektu wykorzystane zostaną do upowszechniania wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem.

Pomysł projektu Jasielskie smaki czyli jakie są ulubione potrawy mieszkańców Jasła? jest odpowiedzią na zainteresowanie uczennic tematyką kulinarną. Jego celem jest poznanie gustów kulinarnych mieszkańców Jasła i na tej podstawie opracowanie książki kucharskiej zawierającej przepisy na ulubione przez jaślan potrawy.

Projekt: Jakie zastosowanie znalazła reakcja zobojętniania w naszym życiu?realizują uczennice drugiej klasy gimnazjum. Bardzo dobrze sprawdzają się one w roli młodych chemików, poprawnie posługując się nomenklaturą chemiczną przy wykonywaniu doświadczeń.

W projekcie naukowo-badawczym: „Perła Podkarpacia” w archiwalnych fotografiachna tle muzyki z epoki. Jak stworzyć dokumentalny film o charakterze prezentacjifotograficzno-muzycznej o dawnym Jaśle? uczniowie badają jaki jest stan zasobówarchiwalnych w postaci fotografii i pocztówek na temat dziejów Jasła w latach autonomiigalicyjskiej i w czasie II RP oraz jaka muzyka towarzyszyła mieszkańcom miasta w tamtymokresie. Celem projektu jest też znalezienie odpowiedzi: jak stworzyć dokumentalny film o charakterzeprezentacji fotograficzno-muzycznej o dawnym Jaśle.