„Dwójka” powoli zamienia się w Centrum Techniki

97

W naszym mieście trwają prace związane z realizacją projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła”. Jednym z elementów tego projektu jest adaptacja dawnego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 na Centrum Techniki, Kultury   i Przedsiębiorczości w Jaśle”.

W tym nowoczesnym centrum będzie znajdować się m.in.: strefa ekspozycyjna, mediateka/technoteka, centrum coworkingowe, pracownie aktywności społecznej i kreatywności dla dzieci i młodzieży.

Ma ono promować naukę, a także upowszechniać innowacje i technologie. Do chwili obecnej wykonano ok. 25% całego zakresu prac budowlanych i instalacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano także utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim. W lutym podpisana została umowa z wykonawcą,  teraz trwają prace projektowo graficzne.

Jeżeli chodzi ścieżkę edukacyjną w parku to na siedmiu dwustronnych tablicach  przedstawiona będzie krótka historia miasta. Ciekawe będzie to, że odwiedzający ścieżkę będą mogli skorzystać również z zestawów audio przewodników,  a sama ścieżka będzie zawierała oznakowanie dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zaplanowaliśmy w tym miejscu także montaż 2 zestawów gier plenerowych .

Natomiast ścieżka Ekologiczna w Ogródku Jordanowskim ma popularyzować wiedzę biologiczną i ukazać te gatunki zwierząt, które próbują przetrwać w pobliżu człowieka oraz te, które zrezygnowały z życia w naturalnych warunkach i na stałe towarzyszą ludziom. Trasy dopasowane będą do wieku odwiedzających.

Znajdą się w pobliżu nich: mi.n. tablice dźwiękowe, gry terenowe czy wykonane w trakcyjny sposób tablice informacyjne

Realizacja projektu zawiera również budowę drogi rowerowej na odcinku ul. Czackiego – Park Miejski – Ogródek Jordanowski

W ubiegłym roku został oddany I etap wzdłuż ul. Czackiego. Jest to o tyle kluczowy odcinek, że znajdują się przy nim dwie szkoły, do których znaczna część uczniów dojeżdża rowerami. Obecnie trwają prace związane z drugim etapem. Na ulicach: Floriańskiej, Kościuszki i Śniadeckich.

Niestety obecnie większość prac jest w znacznym stopniu ograniczona lub wstrzymana  w związku z epidemią  koronawirusa COVID-19.