Urząd Miasta w Jaśle informuje, że w tym roku decyzje podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po interwencjach niektórych współwłaścicieli, zostały doręczone wszystkim współwłaścicielom. Natomiast zapłata całej kwoty przez jednego ze współwłaścicieli zwalnia z opłaty pozostałych.

Płatności (podatek rolny, leśny, nieruchomości od osób fizycznych) można dokonywać w całości lub czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

W przypadku otrzymania decyzji podatkowej w terminie krótszym niż 14 dni przed 15 marca (I rata), termin płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania decyzji.