Dostępne Jasło – zwiększamy dostępność w obsłudze mieszkańców

83
logotyp fundusze

Miasto Jasło stawia na inkluzywność i dostępność usług dla wszystkich swoich mieszkańców. W ramach projektu „Dostępne Jasło” zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie, które umożliwi osobom o specjalnych potrzebach łatwiejszy dostęp do budynków urzędu miasta oraz podległych mu jednostek.

Projekt dla wszystkich
Głównym celem projektu jest stworzenie niedyskryminujących i dostępnych dla wszystkich usług świadczonych przez Miasto Jasło i jednostki jemu podległe Obejmuje to zwłaszcza osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością ruchową, słabowidzące oraz niewidome. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na eliminację barier i ułatwi korzystanie z miejskich usług każdemu, kto ich potrzebuje.

Zakres projektu
W ramach projektu „Dostępne Jasło” zostanie zakupiony sprzęt, który spełnia potrzeby osób o szczególnych wymaganiach. Będą  to między innymi:

  • specjalistyczne rampy i podnośniki
  • systemy wsparcia dla osób słabosłyszących (pętle indukcyjne)
  • urządzenia i tablice brajlowskie dla osób niewidomych i słabowidzących

Nowe urządzenia i rozwiązania technologiczne pojawią się w: budynkach urzędu miasta, przedszkolach i szkołach miejskich, jednostkach kultury i sportu (JDK, MBP, MRJ, MOSiR) oraz ośrodkach wsparcia (MOPS, ŚDS).

Grupa docelowa
Z projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Jasła, a zwłaszcza osoby korzystające z usług świadczonych przez Urząd Miasta oraz podległe mu jednostki. Projekt jest szczególnie skierowany do osób starszych, osób z niepełnosprawnością ruchową, słabowidzących i niewidomych. Dzięki nowym urządzeniom i udogodnieniom, dostęp do miejskich instytucji stanie się prostszy i bardziej komfortowy.

Finansowanie
Realizacja projektu „Dostępne Jasło” jest możliwa dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. Całkowita wartość projektu wynosi 654 739,30 zł, z czego 538 057,90 zł pochodzi z funduszy unijnych. To znaczące wsparcie finansowe pozwala na nie tylko zakup wysokiej jakości sprzętu, ale również na budowanie bardziej przyjaznego i otwartego miasta dla wszystkich jego mieszkańców. Inwestycje w nowoczesne technologie i sprzęt przekładają się bowiem na lepszą jakość życia i większą samodzielność osób korzystających z miejskich instytucji.

Wartość projektu: 654 739, 30 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 538 057, 90 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie